BACATENGERANG.COM – “Jeeuuhh parah jasa sia ka aing, lamun ngke aing boga duit moal aing bere” Ungkapan tersebut adalah ciri khas dari bahasa sunda Tangerang, Bahasa sunda […]