Buku

Sebuah Upaya Menggali Sisi Manusia Gie

Soe Hok Gie adalah manusia setengah dewa. Setidaknya begitulah pandangan saya ketika selesai menghabiskan berbagai bacaan…

Kisahmu tak sekelam kisah di Rumbuk Randu

Dalam cerita fiksi, penggambaran ‘masalah’ menjadi kunci menarik atau tidaknya cerita tersebut. Novel-novel best seller misalnya,…

Dilan Yang Nakal Dan Istimewa Di Hati

Novel remaja yang mengingatkanku pada masa Sekolah dulu. Dilan memang hanya anak SMA pada masanya, tapi…

Upaya Negara Membasmi Rambut Gondrong

Praktik kekuasaan pada masa orde baru terhadap anak muda dapat dilihat dari pemaknaan negara atas rambut…